Anledningar att välja BioKube

Passar utmärkt även till  fritidshus.
BioKubes passar utmärkt till stugor eftersom det fungerar året om, även om du inte bor i stugan under långa perioder. Att BioKube är lämpligt till stugan beror på vår patenterade teknologi med returpolning av renat avloppsvatten till sedimenteringstanken. BioKube är bra till enskilt avlopp.

©Eric Audras/6PA/MAXPPP ; Young woman working in scientific laboratory, taking notes

Rening i världsklass
En BioKube rengör avloppsvatten på ett effektivt sätt och ser till att de reningen följer de allra strängaste lagkraven. BioKube publicerar alla sina Danska reningsresultat och gör detta tillgängligt för alla, vilket vi är ensamma om. Se BioKubes reningsresultat här.

Enkel och billig installation
En BioKube är en marknadens lättaste och bäst utformade reningsverk vilket innebär en enkel, snabb och billig installation med minst möjliga påverkan på din trädgård.
En BioKube kan placeras var som helst på tomten och inga tyngre maskiner behövs.

Husejere vælger BioKube minirenseanlæg fordi BioKube minirens er billigst i anskaffelse, installation og drift

Över 9.000 kunder i hela världen kan inte ha fel!
Det har bara i Danmark installerats 4.200 BioKube-reningsverk. Av dessa är 2970 reningsverk till 2 hus och 130 reningsverk är byanläggningar för 5 – 15 hushåll.
Cirka 6.000 reningsverk från BioKube är installerade över hela världen, i storlekar från 5 till 15.000 personer.
Se vart BioKube 4.200 finns i Danmark.

Se vart 6.000 BioKube finns i 54 lande.