Project Description

Projekt: Fjällstation Sylarna
System type: Jupiter 50 – 2 kammare
Land: Sverige
Kund: Fjällstation Sylarna
Kapacitet: 60 m³/day
Installationsår: 2016.

BioKube avloppsreningsverket för fjällstation Syrlarna installerades och togs i drift i februari 2016. BioKube anläggningen är en Jupiter AG installerad ovanför marknivå, och därmed tål temperaturer långt under fryspunkten.