Project Description

Projekt: Olika svenska BioKube installationer
System type:  Pluto, Venus og Mars
Land: Sverige
Kund: hushåll från 1-4 hus
Installationsår: 2008-2017.