BioKube bäst i svenskt test

Se länsstyrelsernas tillsynsrapport på minireningsverk.
Rapporten är 95 sidor mycket grundlig.

I slutsatsen på sidan 34 konstateras att endast 4 behandlingsanläggningar fyllde alla krav, inklusive minskning av E-Coli till utmärkt badvattenkvalitet.
I rapporten anges att
“De slutsatser som dras på enskilda fabrikat/modeller får ses i skenet antalet prover som tagits ut totalt.
Om man ändå vill se hur fabrikaten/modellernas resultat i projektet klarar sig i förhållande till de allmänna råden (Naturvårdsverket 2006) så kan man konstatera att det var fyra anläggningsmodeller i undersökningen som klarade hög skyddsnivå på alla tre kemiska parametrarna BOD7, totalfosfor och totalkväve, och som även klarade gränsvärdet på E.coli för utmärkt badvattenkvalitet (Naturvårdsverket 2008f). Dessa fyra anläggningsmodeller var BAGA Easy, BioKem SRV, BioKube samt Topas minireningsverk med Filtra P som polersteg.”

Klicka på bilden av rapporten och se hela texten

Rengöringsresultat i Danmark

Det finns över 4.100 installerade BioKube minireningsverk i Danmark.
På kartan hittar du alla reningsverk och de senaste reningsresultaten för fastigheten, som det rapporterats till kommunens miljömyndighet.

Du kan med +/- göra kartan större eller mindre.
Du kan i sökrutan uppe till höger hörnet söka efter stad, gata eller stadsdel. Du kan också söka och sortera efter typ av anläggning.

View 3.650 BioKube renseanlæg i Danmark in a full screen map