Ökande krav på enskilda avlopp

Kraven för enskilda avlopp i Sverige har under de senaste åren ökat i takt med att mer och mer fokus har hamnat på vår miljö. Kommunerna har till exempel börjat ställa krav på ytterligare rening, särskilt av fosfor/fosfat.

Många enskilda avlopp består av en trekammarbrunn, vilken inte alltid räcker till idag för att uppfylla Naturvårdsverkets krav. Om avloppet består av en äldre trekammarbrunn bör du få den kontrollerad och se ifall den uppfyller gällande lagar och krav. Det är ditt ansvar att din anläggning är laglig.

Kontrollera om din anläggning uppfyller kraven

Många enskilda avlopp är inte godkända enligt dagens regelverk på grund av obefintlig rening eller att de är för gamla. Om något av nedanstående gäller för ditt enskilda avlopp är det med stor säkerhet hög tid att byta:

  • Det enskilda avloppet installerades före 1987
  • Avloppet är feldimensionerat (vanligt vid stora ombyggnationer)
  • Vatten finns indraget, men rening saknas
  • Slamavskiljning finns, men efterrening saknas
  • Ett giltigt tillstånd för avloppet saknas
  • Avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista
  • Du har en två- eller trekammarbrunn

Din trekammarbrunn kan kompletteras/ersättas med ett minireningsverk

Det kan vara dyrt att byta ut ett enskilt avlopp, men det finns som tur är flera möjligheter att ändra eller komplettera en befintlig anläggning så att den uppfyller lagkraven och kommunens riktlinjer.

En bra och billig lösning är att installera ett minireningsverk. Ett enskilt avlopp med minireningsverk gör att du kan rena ditt avloppsvatten både billigt och effektivt. Ett minireningsverk tar även mindre plats än andra reningslösningar såsom infiltration ochmarkbädd.