Om reduktion av E-Coli bakterier

I allmänhet reducerar en Biokube E-Coli bakterier till <300/100 ml, vilket är under gränsvärdet för godkänt badvatten.
Detta är dokumenterat på side 34 i Länsstyrelsernas tillsynsrapport på minireningsverk, som du hittar här.
Se også ackrediterade rengöringsresultat från Biokubes certifiering i Danmark som du hittar här.