Biokube Venus Kombi

Hur fungerar en Biokube Venus Kombi

Från kvalitets tillverkaren Biokube kommer nu en alldeles ny typ av reningsverk för enskilda avlopp. Reningsverket Biokube Venus Kombi är nämligen något så unikt som en komplett reningsanläggning där slamtanken sitter inbyggd i reningsverket. Detta innebär att slamsedimentering och vattenrening sker i samma enhet.

Därmed kan det med lätthet grävas ner där till exempel en utdömd slamtank/brunn funnits så blir ingreppet på fastigheten minimalt.

Mindre grävning på tomten och dessutom bara ett lock som sticker upp ur marken. Locket är grönmålat och smälter fint in i miljön. 

Kontakta gärna:
Magnus Lindén (Stockholmsområdet)  070 – 312 73 45
Mats Baumann (Övriga Sverige) 072 – 405 03 53

Fördelar med Biokube Venus Kombi

 

  • Enheten inrymmer både trekammar-slamtank och reningsverk
  • Kan förläggas i endast en grop
  • Lågt inlopp gör att den kan installeras på de flesta fastigheter
  • Klarar reningskrav för ett hushåll, 5 PE, och hög skyddsnivå
  • Uppfyller alla svenska krav på enskilt avlopp
  • Installationen kan göras så locket kommer i jämnhöjd med marken.
  • Låg risk för lukt och ljud
  • CE-märkt

Generel information

All teknik såsom el och luftanslutningar sker via ett teknikskåp som placeras i anslutning till reningsverket. Även teknikskåpet är grönmålat för att smälta in i landskapet. Smidigare lösning för enskilt avlopp är svår att hitta. Dessutom 20 års Funktionsgaranti när någon av BioKubes installatörer gör jobbet.

Faktablad

Prisliste

Kontakt os

7 + 9 =