BDT-Avlopp / BDT-vatten: Reningsverk

Prova vår produktgenerator och hitta din produkt

Information om användandet av Avloppsanläggningar

Även om många regioner inte längre har vattenbegränsningar är vatten fortfarande en mycket värdefull resurs i alla länder inkl. Sverige. BDT-avlopp låter dig använda BDT-vatten minst två gånger, vilket är bra för miljön. Här nedan tittar vi på vilka system som finns tillgängliga.

Fördelen ved BDT-Avlopp

Vi producerar avloppsvatten dagligen. I många fall kan det avledas till trädgården med minimalt arbete och kostnad, på ett antal olika sätt, I annat fall  avleds det till en septiktank, Du kan välja ett billigt DIY-system med något, så enkelt som ett BDT-avlopp vid ditt tvättmaskinsuttag. Eller så kanske du funderar på att installera ett fullständigt kommersiellt BDT-avlopp, med septiktank. Oavsett hur det går, så finns det ett antal saker du måste tänka på.

Den här guiden belyser de viktigaste frågorna i samband med återvändning av BDT-vatten, via BDT-avlopp, septiktank, avloppsreningssystem med fler möjligheter. Det finns många val tillgängliga och det finns inte en ensam  lösning för alla omständigheter. Ju mer du undersöker, desto mer lämpligt kommer ditt BDT-avlopp, avloppsrening med septiktank, eller andra möjligheter att vara för din specifika situation.

Det kan finnas många begränsningar för var avloppsreningssystemet, septiktanken osv. kan installeras. I vissa fall, särskilt för eftermonteringar, kommer installation av ett BDT-avlopp system att kräva stora arbeten – detta kan göra BDT-avlopp systemet, med septiktank och allt annat inkluderat väldigt kostnadsöverkomligt.

KUNDENS ÅSIKT

“Efter installationen är jeg och min familj jättenöjda. Anläggningen fungerar precis som vi har tänkt oss!”
– Emma Karlsson, Biokube kund ⭐⭐⭐⭐⭐

BDT-AVLOPP / BDT-VATTEN: RENINGSVERK​

BDT-vatten källor

BDT-vatten är allt avloppsvatten som genereras från din bad-disk-tvätt och rinner ut i din septiktank via (handfat och apparater), badrum (bad, duschar handfat) och kök (handfat och diskmaskiner) innan det har kommit i kontakt med ditt BDT-avlopp och septiktank. Det inkluderar inte toalettavloppsvatten, som klassas som svartvatten.

Hur som helst, medan kök och diskmaskin vatten tekniskt sätt är BDT-vatten, om du inte behandlar det, rekommenderas det att du inte använder denna BDT-vatten källa innan rening. Köksvatten utgör bara cirka fem procent av det totala vattnet som förbrukas i det genomsnittliga hemmet, men det anses vara det mest förorenade. Detta beror delvist på höga natriumnivåer från vissa diskmedel, särskilt från diskmaskiner, fasta ämnen som matavfall från handdisk, som fett, oljor från matlagning och rengöring, allt detta kan skada markstrukturen om det tillåts byggas upp.

Vad finns i BDT-Vatten?

BDT-vattnets kemiska och fysiska kvalitet varierar enormt, eftersom BDT-vatten i huvudsak består av de element som du lägger i det.

Generellt sett är patogen och bakteriehalten låg i de flesta BDT-vatten källorna (såvida du inte tvättar förorenade föremål, såsom blöjor) och med tanke på att du vidtar åtgärder för att minimera potentiell kontakt, till exempel genom att använda leverans eller ytan av BDT-vatten har det minimal betydelse.

Att välja rätt rengöringsprodukter är kanske en av de viktigaste faktorerna för att minska riskerna med återanvändning av BDT-vatten, även när det gått igenom septiktanken. Grundämnena fosfor och kväve är näringsämnen som är nödvändiga för växttillväxt. Om dessa grundämnen hålls på en lämplig nivå genom att välja rengöringsprodukter med låg fosfor och kvävehalt kan de ersätta behovet av gödningsmedel för trädgårdar och gräsmattor näringsämnena kan faktiskt användas av växter och jord.

De största problemen med BDT-vatten är saltuppbyggnad från rengöringsprodukter och ökade pH-nivåer i jorden. Båda kan ha en negativ effekt på din jord och dina växter. De kan dock båda mildras genom övervakning, konditionering av din jord för optimal hälsa och var noga med att välja rengöringsprodukter med lite eller inget salt.

Läs om: Enskilt Avlopp – Fritidshus.

Salt: Saltuppbyggnad i jord, särskilt natriumsalter, utgör kanske den största risken i samband med obehandlad återvändning av BDT-vatten. Ackumulering av salter i jorden kan skada markstrukturen och leda till förlust av genomtränglighet, vilket orsakar problem för mark- och växtskydd. Den huvudsakliga källan till natrium är pulveriserat tvättmedel och sköljmedel som använder natriumsalter som fyllningsmedel.

Koncentrerat pulver och flytande tvättmedel har i allmänhet mindre salter än det genomsnittliga pulveriserade tvättmedlet. Det finns många pulveriserade tvättmedel på marknaden, som nu har låg eller ingen natriumhalt.

För mer information och en lista över produkter som är BDT-vatten vänliga, gå till www.greysmart.com.au (se resursavsnittet för information på denna webbplats).

pH-nivåer: Generellt sett påverkar pH-nivåer utanför det optimala intervallet mellan 6-7pH jordens löslighet och därmed växternas förmåga att absorbera väsentliga näringsämnen. Som de flesta trädgårdsmästare vet varierar pH-värdena från en (sur) till 14 (alkalisk), med sju neutrala.

Eftersom obehandlat BDT-vatten som inte varit igenom en septiktank och ett avloppsreningssystem i allmänhet är alkaliskt, om du har en trädgård som älskar syra, måste du överväga vilka typer av rengöringsprodukter du använder – tvättpulver gör i allmänhet BDT-vatten och BDT-avlopp mycket alkaliskt, som fasta tvålar, medan flytande tvålar tenderar att vara mer pH neutrala. BDT-vatten kan variera beroende på källduschvattnet och är ofta ganska neutralt jämfört med exempelvis tvättmaskinsvatten.

Innan du har applicerat BDT-avlopp, septiktank och en form av avloppsrening kan pH-nivåerna variera från surt till alkaliskt från en del av trädgården till en annan. Med tanke på denna variabilitet och sannolikheten för att BDT-vatten höjer jordens pH är det lämpligt att regelbundet övervaka jordens pH värde och tillstånd. Sur jord kan göras mer grundläggande med kalciumkarbonat och bas jord kan göras mer sur med svavel. För att övervaka detta finns pH-test kit och jordbalsam tillgängliga från de flesta plantskolor.

BDT-Avloppsrening system (BioKube)

BDT Avloppsrening

Det finns tre breda kategorier som beskriver BDT-avlopp system: avledning endast, avledning och filtrering samt avledning och behandling. Varje BDT-avloppssystemtyp har sina fördelar och nackdelar, och det beror på dina förutsättningar  vilket BDT-avlopp system som är bäst för dig. Om du till exempel vill spara BDT-vatten för senare användning eller kanske till och med använda detta vatten inne i huset för antingen toalettspolning eller tvätt användning, behöver du ett BDT-avlopp avloppsrening system.

Alternativt, om du bara tänker vattna din trädgård via bevattning under ytan, kan ett direkt avlednings- eller avlednings och filtersystem vara tillräckligt. Hur som helst, måste du dock komma ihåg att varje BDT-avlopp system typ har olika regler för dess användning beroende på vilken stad eller vilket område du bor i.

BDT-Avlopp

Avledningssystem är de enklaste och billigaste. De kan vara så enkla som att ösa ut dusch eller tvättvatten i trädgården, lägga till en trevägsventil till din dusch eller tvätt avfallsrör eller ansluta en slang till änden av tvättmaskinens avloppsslang.

Hur som helst, var dock försiktig om du använder slang på tvättmaskinmetoden eftersom du potentiellt kan förkorta livslängden på din tvättmaskinspump om du pumpar vatten långa sträckor eller uppför. Tvättmaskinspumpar är endast konstruerade för att pumpa vatten på korta avstånd. För denna applikation är BDT vattenslangar med större diameter en bra idé; det finns i diametrar upp till 50 mm.

Det andra problemet med att pumpa direkt från tvättmaskinen är att för mycket vatten kan levereras för snabbt till ett område. Detta kan leda till vattensamlingar, vilket kan vara ett hälsoproblem för barn och husdjur som kommer i kontakt med vattnet. Det finns också risk för att BDT-vatten lämnar din fastighet, vilket kan få rättsliga konsekvenser om det kommer in i vattenvägar eller angränsande fastigheter. Den föredragna metoden är att skicka tvättvattnet till en ”septiktank” nära tvätten, vilket gör att ett stort flöde av vatten kan ackumuleras i septiktanken som sedan fördelas långsamt till från din septiktank till trädgården. Detta undviker att tvättmaskinen måste pumpa vatten längre sträckor och möjliggör långsammare fördelning till ditt bevattnings område. BDT-vatten får dock inte lagras i septiktanken. I stället måste det vara tillåtet att rinna ut långsamt på det område som ska vattnas. Om inte, måste septiktanken tömmas var 24:e timme.

Avledningsmetoden är i allmänhet tillräckligt begränsad, vid oregelbunden användning av BDT-vatten. Men om du vill använda BDT-vatten på ett mer permanent sätt, skulle det vara klokt att överväga ett BDT-avlopp system som levererar BDT-vatten i en mer kontrollerad takt via bevattning under ytan. Detta görs vanligtvis med en septiktank, som kan vara en del av ett BDT-avlopp system eller ett avlednings- och filtreringssystem. Behandlingsystem har vanligtvis en septiktank som utför det samma.

Köpa ett reningsverk till ett rimligt pris från Biokube.

Minireningsverk pris – Få ett erbjudande

 

 

Partner

BioKube har partners i många länder. Vi är intresserade av att inleda diskussioner med dig.


 

 

Avledning och filtrering Avlopp

Det finns en mängd olika sätt att behandla BDT-vatten, inklusive biologiskt, kemiskt och en kombination av båda. Behandlat BDT-vatten kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive tvättmaskin tvätt (i vissa stater), och det kan också lagras – något som inte bör göras med obehandlat BDT-vatten. De flesta avloppsrening systemen är dyra, vanligtvis över 43,000 SEK, och kräver ofta löpande energi, – underhålls och periodiska vattenkvalitetskostnader. Avloppsrening system kan vara idealiska för vissa tillämpningar, särskilt där stora volymer BDT-vatten produceras dagligen och trädgårdarna är tillräckligt stora för att destillera vattnet. Det kan dock vara enklare och billigare att använda en regnvattentank i stället för en avloppsrening för tvättvattenförsörjning, kombinerat med ett enkelt avlednings- och filtersystem för återanvändning av tvätt och badrums BDT-vatten med en avloppsrening.

En BDT-vatten dropp sats

Som detta från just ”Water Solutions”, är enkla och billiga lösningar. Slangar och beslag reserverade för BDT-vatten är färgade lila för att lätt identifieras – om det är lila, drick inte av det! Aquarius DGU från Aquarius Wastewater Management är ett filtrerat avledningssystem som är utformat för att installeras under jorden för att spara utrymme. Bild: Aquarious Avloppsrening

 

Bevattning: användning av vattnet
Att fånga och avleda BDT-vatten är i många avseenden den enkla delen av återanvändning av BDT-vatten. Att distribuera den genom din trädgård kan vara mer komplicerat och kräver noggrann planering för att leverera rätt mängd vatten till varje område. Det finns många bevattningsalternativ som alla har sina fördelar och nackdelar. Några av de kommersiellt tillgängliga BDT-avlopps avloppsrening system erbjuder installation av bevattningssystemet som en del av paketet. Biokube är en minireningsverk för alla behov.

Avloppsrör till BioKube BDT-Avlopp

Ett av de enklaste sätten att leverera BDT-vatten under ytan är genom ett perforerat avloppsreningsrör, lagt i fyllda diken, 100 till 200 mm under ytan. Avloppsreningsrör är flexibelt polyetenrör som har hål i det så att vatten kan sippra ut. Gemensam diameter varierar från 50 mm till 100 mm, så det kan enkelt läggas under ytan, även i smala trädgårdsbäddar. Dess flexibilitet innebär också att den kan böja sig runt ganska skarpa hörn.

Ett avloppreningsrör bör läggas på ett grovt mellanlägg, såsom grus eller återvunnen kompost. avloppreningsröret bör luta nedåt vid en lutning på 1% till 2% (en lutning på 10 till 20 mm för varje meter) för att möjliggöra jämn fördelning av BDT-vatten, för en ordentlig avloppsrening.

Om små volymer BDT-vatten produceras bör längderna vara mellan 5 och 10 meter för att vattnet ska kunna nå rörets fulla längd. Om du producerar stora volymer BDT-vatten och har ett område som kräver längre längder, är en metod att stansa stora hål med 300 till 500 mm i en slang med stor diameter (19-25 mm), anslut ena änden av slangen till din BDT-vatten källa och sätt in den perforerade delen av slangen till agi rörets hela längd. Beroende på trycket som trycker på vattnet bör detta möjliggöra en jämnare fördelning över en längre längd.

Avloppsreningsrör kan anslutas permanent till din BDT-vatten källa med fasta rörledningar, eller så kan du lämna ena änden av ett avloppsreningsrör som sticker ut ur marken på olika punkter i trädgården för att låta en slang placeras inuti. Denna metoden ger mer flexibilitet eftersom du också kan använda regnvatten eller andra vattenkällor för att vattna din trädgård när det är tillgängligt.

Droppbevattning
Vissa system använder droppledningar för att leverera BDT-vatten. Fördelen med droppledningar är att de är extremt effektiva eftersom de levererar vatten där det behövs, vid rotzonen och de långsamma hastigheterna som togs. Det innebär att större områden kan bevattnas med mindre mängder vatten. De är lika lämpliga för gräsmattor och stora områden av enskilda växter.

Hur som helst, kräver droppledningar dock väl filtrerat BDT-vatten eftersom perforeringarna i slangarna är väldigt små. Vissa företag producerar dock ”BDT-vatten passande” dropplinjer, till exempel Netafim Bioline-sortimentet, som har större hål och andra funktioner som hanterar problemet med igensättning. De flesta droppledningar måste dock fortfarande spolas ut med rent vatten regelbundet. 

Avloppsrening

Kompost bassänger
Kompostbassänger är kanske det enda avloppsreningssystemet för BDT bevattning som inte kan hantera någon filtrering, potentiellt även från köksvatten (förutsatt att natriumnivåerna hålls till ett minimum). Den använder rör med stor diameter som kan handla stora organiska partiklar och levererar vattnet direkt till kompostbassängen via ditt BDT-avlopp.

En kompostbassäng är helt enkelt ett skopat ”donut” liknande hål runt stammen på ett träd, i allmänhet fodrat på sidorna med stenar för att stabilisera jorden och är sedan täckt med kompost för att undvika att människor kommer i kontakt med BDT-avlopp röret ligger som under täcket men ovanför jorden. Kompost fungerar som en svamp och suger upp BDT-vatten och sedan släpps det ut långsamt.

Komposten minskar avsevärt avdunstning, vilket också kan minska sannolikheten för saltuppbyggnad och upphöjt pH. Kompost ger även ett medium för fördelaktiga organismer att växa. Kompostbassänger är lämpliga för stora träd, fruktträd och medelstora till stora buskar, och bör vara stora för att rymma vattenvågen.

Volym som de kommer att få. För mer information se Art Ludwigs bok skapa en oas med BDT-vatten eller kika på www.oasisdesign.net/greywater/creatanoasis.

avloppsvattnet bortforslas. avlopp med hög skyddsnivå

Med tanke på antalet variabler, såsom markpermeabilitet, nedbördsmönster, växtbehov och topografi, är det svårt att se förbi den enkla ”fingermetoden”. Stick fingret i de första 20 till 30 mm av jorden; Om det är torrt måste du vattna om det vått behöver du inte att vattna. Som alla trädgårdsmästare vet, så är det bästa sättet att veta hur mycket vatten din trädgård behöver, att spendera tid i den.

Hur som helst, är det dock värt att försöka matcha ditt BDT-avlopp med din trädgårds speciella vattenbehov. Detta kan göras genom att beräkna din markbevattningshastighet, storleken på det område som ska bevattnas och säsongvariationer och matcha det med din BDT-vatten volym, som kan beräknas på ett antal sätt.

En bra jord kan i allmänhet absorbera cirka 20 liter (cirka två hinkar) vatten per kvadratmeter och beroende på dina växters behov och klimatförhållanden, bör du bara behöva vattna en gång i veckan på sommaren och en gång var 20:e till 30:e dag på vintern.

Som ett exempel skulle en trädgårdsyta som är 18 m2 behöva 18 (m2) x 20 (liter per kvadratmeter), vilket motsvarar 360 liter. Med en vattning en gång i veckan på sommaren skulle detta område kräva cirka 360 liter per vecka. En dusch med ett effektivt duschmunstycke använder nio liter per minut. Om två personer duschade varje dag i tre minuter skulle det motsvara 54 liter per dag. Multiplicera det med sju dagar så blir det 378 liter per vecka, en ganska jämn matchning.

Alternativt använder en effektiv frontmatad tvättmaskin cirka 50 liter per tvätt (topplastare använder cirka 150 till 200 liter per tvätt). Om du gjorde sju tvättar per vecka som skulle motsvara cirka 350 liter, även en ungefärlig matchning för ett 18 m2 trädgårdsområde.

Ett användbart dokument som täcker många aspekter av återanvändning av BDT-vatten, inklusive vattenberäkningar, är NSW:s riktlinjer för återanvändning av BDT-vatten i avloppshushåll. Även om det blivit skrivet för att passa NSW-förhållanden, kan det justeras för att passa andra områden.

Do’s and don’ts för användning av BDT-vatten

Det finns några grundläggande gemensamma regler som har utvecklats för att minimera riskerna med återanvändning av BDT-vatten. De inkluderar:

Tvätta händerna efter vattning med BDT-vatten
Avled BDT-vatten till BDT-avlopp vid våt period
Använd trädgårdsvänliga rengöringsprodukter som är biologiskt nedbrytbara och låga i natrium och fosfor
Använd inte BDT-vatten som innehåller desinfektionsmedel och blekmedel
Uppbevara inte obehandlat BDT-vatten i septiktanken mer än 24 timmar
Använd inte BDT-vatten på grönsaker och örter som ska ätas rått Använd inte BDT-vatten från tvätt av blöjor eller smutsiga kläder använd inte
BDT-vatten från köket om det inte har behandlats
Låt inte BDT-vatten lämna din fastighet
Använd inte BDT-vatten som fortfarande är varmt eftersom det kommer att döda fördelaktiga organismer i jorden.

BDT-vatten regler

Det är viktigt att förstå vad som krävs för att installera ett BDT-avlopp system med septiktank, avloppsreningssystem vid din fastighet. BDT-vatten regler och tillståndskrav varierar och du måste kontrollera vilka regler som gäller för ditt specifika område. Tillståndskraven kan till och med variera från ett lokalt råd till ett annat inom din stat eller ditt territorium, så det är viktigt att få råd lokalt först. Tabell 1 i den tryckta versionen av köpguiden (finns här) sammanfattar statliga och regionala bestämmelser och belyser de viktigaste relevanta dokumenten, men du bör även få råd lokalt för att kontrollera specifika bestämmelser för ditt lokala område eller eventuella regeländringar när det kommer till installation av septiktank och BDT-avlopp system.

Slutsats

Det råder ingen tvekan om att BDT-vatten är en värdefull resurs som vi bör använda, särskilt i sommarhalvåret som blir varmare och torrare i stora delar av landet, kommer man vilja ha gång i septiktanken. Det verkar galet att slösa bort vårt dyrbara dricksvatten på trädgårdar och gräsmattor när det finns ett enkelt alternativ som är lätt tillgängligt. Nämligen en septiktank och ett BDT-avlopp system. Vilket system eller vilken metod du bestämmer dig för att använda beror på många variabler. Det finns inget system som är lämpligt för alla applikationer. Oavsett vilket system du väljer måste du se till att du hanterar användningen korrekt så att de verkliga fördelarna fortsätter att uppväga de potentiella negativa effekterna.

Tabell över leverantörer och system

En tabell över leverantörer och system publicerade med den tryckta versionen av artikeln, som finns här.

BDT AVLOPP - I alla svenska städer

 • Alingsås
 • Arboga
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Boden
 • Bollnäs
 • Borgholm
 • Borlänge
 • Borås
 • Djursholm
 • Eksjö
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Eslöv
 • Fagersta
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falsterbo
 • Falun
 • Filipstad
 • Flen
 • Gothenburg
 • Gränna
 • Gävle
 • Hagfors
 • Halmstad
 • Haparanda
 • Hedemora
 • Helsingborg
 • Hjo
 • Hudiksvall
 • Husqvarna
 • Åmål
 • Härnösand
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Karlshamn
 • Karlskoga
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kiruna
 • Kramfors
 • Kristianstad
 • Kristinehamn
 • Kumla
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Köping
 • Laholm
 • Landskrona
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljungby
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lund
 • Lycksele
 • Lysekil
 • Malmö
 • Mariefred
 • Mariestad
 • Östhammar
 • Marstrand
 • Mjölby
 • Motala
 • Nacka
 • Nora
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Nybro
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Oxelösund
 • Piteå
 • Ronneby
 • Sala
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Skanör
 • Skanör
 • Skara
 • Skellefteå
 • Skänninge
 • Skövde
 • Sollefteå
 • Solna
 • Stockholm
 • Strängnäs
 • Strömstad
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Säffle
 • Östersund
 • Säter
 • Sävsjö
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Södertälje
 • Sölvesborg
 • Tidaholm
 • Torshälla
 • Tranås
 • Trelleborg
 • Trollhättan
 • Trosa
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Umeå
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Visby
 • Vänersborg
 • Värnamo
 • Västervik
 • Västerås
 • Växjö
 • Ystad
 • Ängelholm
 • Örebro
 • Öregrund
 • Örnsköldsvik
Scroll til toppen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies.