Bli återförsäljare för BioKube minireningsverk

Läs Nils Holmbergs Historia – Bytte till BioKube

Att sälja och installera minireningsverk, kan det vara något? Ja, definitivt, i alla fall om man ska tro Nils Holmberg, som är egenföretagare och återförsäljare av det danska minireningsverket BioKube.

Det var för tio år sedan det började. Staffanstorpsbon Nils Holmberg, som den gången ansvarade för miljö- och kvalitetsfrågor på ett skånskt saneringsföretag, insåg att det var dags att göra något åt avloppet i föräldrahemmet.

Huset ligger i ett vattenskyddsområde som ställer särskilt höga krav på avloppsreningen, och Nils Holmberg var angelägen om att hitta en reningsanläggning som levde upp till alla dessa krav. Genom sitt arbete var han väl förtrogen med problematiken runt spillvatten, och han tog sig tid att både leta och läsa. Så småningom bestämde han sig för att även titta på andra sidan Öresund. Ganska snart fann han BioKube, ett danskt minireningsverk som inte bara han själv, utan även kommunen, menade passade bra för de förhållanden som råder i området. ”En anläggning som fungerar och är enkel att förstå sig på”, säger Nils Holmberg nöjt.

Nästa steg var att installera anläggningen. Efter att förgäves ha försökt få tag i en återförsäljare eller entreprenör som kunde hålla i arbetet tog Nils Holmberg beslutet att sköta installationen själv – något han inte har ångrat. Ganska snart upptäckte han att även grannarna behövde reningsverk, och på den vägen är det. År 2008 startade han MiniReningsverket, som han under ett antal år drev som enskild firma. Verksamheten byggde han upp långsiktigt, han annonserade i lokalpressen och deltog i mässor. Ambitionen var att installera tio minireningsverk från BioKube under det första året. Det klarade han utan problem, och sedan fick han, som han själv uttrycker det, ”sätta ribban högre”. Sedan 2013 driver han MiniReningsverket Syd AB, och idag är han uppe i 300 installerade verk. Samarbetet med BioKube lovordar han. ”Det har varit väldigt bra, väldigt givande, och man har alltid nära till beslutsfattare och kan få svar direkt på sina frågor.”

Inledningsvis sålde Nils Holmberg minireningsverken till både slutkunder och entreprenörer, men ganska snart insåg han att slutkunderna föredrar någon som ”både säljer och tar ansvar”, d.v.s. ett helhetskoncept, och det är så han framför allt arbetar idag. Själv ser han i stort sett bara fördelar med en totalentreprenad. Han betonar vikten av att vara med från början, så att man har kontroll. Det gäller att veta hur lång tid ett projekt tar, och vad det kostar. Det är en lukrativ bransch, konstaterar han, men även kunderna är nöjda; ”Mina typiska kunder är rekommendationskunder”. Inte sällan handlar det om kunder som har ganska små trädgårdar som de vill behålla i gott skick. Men även kunder med särskilda behov vänder sig till MiniReningsverket för att få hjälp. ”Då handlar det ofta om miljömässigt besvärliga förhållanden, man måste veta vad som händer, var man släpper ut vattnet. Det finns många känsliga vattendrag och sjöar i Skåne, varav flera är dricksvattentäkter”, påpekar Nils Holmberg. ”Då gäller det att veta vad man gör.” En tredje kategori kunder är de som bygger nytt och är angelägna om att hitta en fungerande lösning redan från start.

Till den som funderar på att satsa på återförsäljning av en anläggning från BioKube har Nils Holmberg en del goda råd.

Man bör helt enkelt börja med att titta på hur förhållandena i det aktuella området ser ut, prata med kommunens miljöansvariga, försöka få kontakt med bra grävare och elektriker som man kan samarbeta med. De måste ha ett gott rykte i området, så att de i sin tur kan dra in kunder. Och så behöver man beväpna sig med tålamod. Processen från offert till färdigt arbete tar tid. När anläggningen väl är på plats är det viktigt att ingå ett serviceavtal med kunden.

Nils Holmberg trivs med sitt arbete. Han uppskattar friheten, möjligheten att hålla i planeringen i själv, mötet med nöjda kunder. ”Sedan är det även en ekonomisk bit som är trevlig… Man får valuta för den insats man gör, och ju bättre man kan serva kunden desto mer får man tillbaka.” Framför allt, konstaterar han, så behöver man inte skämmas. ”Du kan träffa folket i byn som är glada för sin fungerande BioKube-anläggning. Man vill ju inte höra: ’Vad var det du lurade på mig?’ Utan man vill ju kunna stå för att man sålde en BioKube-anläggning.”

BioKube´s erbjudande:

  1. Du får en kostnadsfri BioKube Academy utbildning som gör dig till certifierad återförsäljare.
  2. Du säljer ett av de ledande märkena på marknaden, med säkra lösningar och hög kvalité.
  3. Dina chanser till hög lönsamhet är mycket goda! Efterfrågan på reningsverk är enorm.

..och mycket mer

Intresserad?


Ring: 0101 88 98 97 
eller skriv till oss

Ja tack, ge mig mer information om Biokube minireningsverk
Klicka här

Ja tack, jag skulle vilja ha ett erbjudande på en BioKube installation
Klicka här

Namn: (Obligatorisk)

E-mail: (Obligatorisk)

By:

Postnummer:

Tel:

Ställ din fråga eller skriv kommentar här